กรมวิชาการเกษตรจะทำการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับกรมศุลกากร ผ่านระบบ NSW ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2558 ดังนี้ วัตถุอันตราย โอเมทโธเอท (omethoate) พิกัด 08052000 รหัสสถิติ 040
Login
Password
  
Welcome
 

        ยินดีต้อนรับเข้าสู่ " ระบบงานยืนคำขอและออกใบสำคัญขึ้นทะเบียน/ใบรับรอง/ใบอนุญาตนำเข้าวัตถุอันตราย" ระบบพัฒนาขึ้นตามโครงการ National Single Window(NSW) โดยระบบกรมวิชาการเกษตร ให้บริการออกใบอนุญาต.....

        ผู้ประกอบการที่สนใจใช้บริการสามารถสมัคร หรือสอบถามรายละเอียดโดยตรงได้ที่ สคว.ควบคุมวัตถุอันตราย กรมวิชาการเกษตร โทร 025797986 ในวันและเวลาราชการ


Copyright © 2012 doa.go.th all right reserved